maandag 8 september 2014

Kynologie in België


Hieronder een kort overzicht van de hondensport organisatie in België


EEN STUKJE GESCHIEDENIS

België is zowat de pionier van de hondensport. In 1847 al organiseerden Belgische jagers de eerste kynologische tentoonstelling, gekoppeld aan een jachthondenwedstrijd. In 1880 waren het opnieuw Belgische jagers die, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid, de tweede Belgische hondententoonstelling - voor alle rassen - tot stand brachten. Het werd een succes (zowat duizend honden namen eraan deel) en meteen ook de aanzet tot de georganiseerde kynologie in België.

De jagers richtten een Kynologische Maatschappij op en gaven haar de naam van hun patroonheilige (Sint-Hubertus). De officiële oprichting vond plaats in 1882, onder voorzitterschap van Graaf de Beauffort, een der organisatoren van de show in 1880. De officiële benaming van de vereniging luidde (in het Frans uiteraard...) : "Société Saint-Hubert pour l'amélioration des Races Canines en Belgique" (Sint-Hubertusmaatschappij ter verbetering van de Hondenrassen in België). Het Hof bleek de jonge vereniging goed gezind, want al vanaf 26 september 1885 mocht ze het koninklijk predikaat aannemen; het werd dus "Société Royale Saint-Hubert" (S.R.S.H.).

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg ze ook een Nederlandse benaming : "Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus" (K.M.S.H.).


L.O.S.H. - A.L.S.H. - R.I.S.H.

Een van de eerste initiatieven van de Maatschappij was het aanleggen van een Stamboek, naar het model van het Stud Book van de Londense Kennel Club. Het eerste deel verscheen al in 1883. Het Stamboek is geregeld blijven verschijnen, behalve tijdens de oorlog. In 1994 verscheen het 100ste deel. Het Stamboek (officieel Livre des Origines Saint-Hubert = L.O.S.H.) is het enige Belgische stamboek dat door de Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) wordt erkend. Het L.O.S.H. is een zgn. 'gesloten stamboek', d.i. een stamboek
waarin alleen de dieren opgenomen zijn waarvan de voorouders - bijvoorbeeld tot de derde generatie - bekend zijn.

De K.M.S.H. heeft ook een 'open stamboek', waarin honden kunnen worden opgenomen op grond van hun individuele raskenmerkende eigenschappen. Dit is het A.L.S.H. (= Annexe au Livre des Origines Saint-Hubert). Sinds 1993 is het A.L.S.H. in twee delen gesplitst: 1) het Initieel Register (R.I.S.H.) voor de honden van onbekende afstamming, ingeschreven op basis van hun uiterlijk voorkomen, 2) de Bijlage zelf (A.L.S.H.) voor de honden waarvan minstens de ouders (eerste generatie) bekend en geregistreerd zijn of die voor de een of andere reden nog niet ingeschreven mogen worden in het L.O.S.H.

In België kan gelijk welke hond aan een tentoonstelling deelnemen, zelfs al heeft hij geen erkende stamboom. Als het dier twee keer de kwalificatie "zeer goed" of "uitmuntend" behaalt in de Open klas (op de leeftijd van minstens vijftien maanden) en onder twee verschillende keurmeesters, zal hij worden voorgedragen voor het R.I.S.H. De hond wordt dan a.h.w. 'stamvader' van een nieuwe lijn.

Om ingeschreven te kunnen worden in L.O.S.H., A.L.S.H. of R.I.S.H., moet de hond bovendien getatoeëerd zijn volgens de voorschriften
van de K.M.S.H.


KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SINT-HUBERTUS v.z.w.

A. Giraudlaan 98, 1030 BRUSSEL - Tel. 02/245.48.40 - fax : 02/245.87.90
www.kmsh.be of www.srsh.be


Met de jaren groeide er enige onvrede bij de clubs die bij de Maatschappij waren aangesloten. Zij wensten inspraak in de organisatie en leiding van de Belgische kynologie zonder te breken met de moedermaatschappij en verenigden zich. Uit het "Verdrag van 1 januari 1908" (herzien in 1928) ontstond de Kynologische Unie Sint-Hubertus.

Het bestuur van de Belgische kynologie is nu in handen van één organisme dat bestaat uit de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus en de andere aangesloten maatschappijen en clubs, verenigd in de Vergadering der Afgevaardigden. Samen vormen zij de Kynologische Unie Sint-Hubertus, die in 1978, bij de viering van het vijftigjarig bestaan eveneens "Koninklijk" werd.

Hoewel de K.M.S.H. eigenlijk gewoon aangesloten is bij de K.U.S.H., net als elke andere vereniging of club, heeft zij wel een aantal voorrechten behouden. Zo heeft de Koninklijke Maatschappij bijvoorbeeld de L.O.S.H. en de A.L.S.H. in eigendom, maar stelt ze die ter beschikking van de Koninklijke Unie, die voor de reglementering zorgt. Het beheer ervan is dan weer een zaak van de Koninklijke Maatschappij, net al de administratie en de vertegenwoordiging van de Unie naar buiten uit.

En verder is de regeling, het bestuur en de controle over de windhondenrennen exclusief toegewezen aan de K.M.S.H.


KONINKLIJKE KYNOLOGISCHE UNIE SINT HUBERTUS

Vergadering der Afgevaardigden (vzw VdA-AdD asbl)
www.kkush.be

+ Kynologische Raad (KR)

Algemeen secretaris vzw VdA-AdD asbl : : Joël VANLERBERGHE, Processieweg 13 - 8810 LICHTERVELDE.
Tel.: 051/72.40.59. - fax: 051/72.63.17.

De bevoegdheid in de Belgische kynologie behoort aan twee lichamen: de Vergadering der Afgevaardigden (beter bekend onder zijn Franse afkorting A.d.D. = Assemblée des Délégués) en de Kynologische Raad van de Koninklijke Unie Sint-Hubertus.

De Vergadering der Afgevaardigden verenigt de aangesloten clubs en maatschappijen en behandelt alle kwesties die de hondensport in België; kunnen bevorderen en de algemene inrichting ervan kunnen regelen. Elke aangesloten vereniging stuurt één afgevaardigde en één plaatsvervanger. De A.d.D. heeft een bestuur, bestaande uit 12 afgevaardigden, die uit hun midden een voorzitter, twee ondervoorzitters, een algemeen secretaris en een secretaris-schatbewaarder kiezen. Samen vormen zij het dagelijks bestuur.

De Vergadering draagt haar macht in bepaalde gevallen over aan 'secties'. Momenteel zijn er tien *, elk bevoegd voor fok en gebruik van een bepaalde groep hondenrassen en/of voor de diverse hondensporttakken. Er kunnen in de schoot van de Vergadering ook 'commissies' worden gevormd die een welomschreven opdracht hebben. Zo is er een commissie gelast met de identificatie van de honden en het kampioenschap, een met de kwalificering van de keurmeesters, enz... Volgens de noodzakelijkheid kunnen nog andere commissies worden gevormd.

Naast de Vergadering der Afgevaardigden bestaat er in de schoot van de K.U.S.H. ook een "Kynologische Raad". Die is bevoegd voor de algemene reglementering en de regeling van geschillen in de Belgische kynologie. Voor de regeling van geschillen in eerste aanleg bestaat er, in de schoot van de Kynologische Raad, een Tuchtraad, die samengesteld is uit 4 leden (2 benoemd door de Koninklijke Maatschappij en 2 benoemd door de Vergadering der Afgevaardigden). De Kynologische Raad is samengesteld uit 14 leden: de voorzitters en algemeen secretarissen van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus en van de Vergadering der Afgevaardigden, en 5 leden benoemd door zowel het bestuur van de A.d.D. en de Koninklijke Maatschappij. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris.

De Vergadering der Afgevaardigden en de Kynologische Raad bezitten dezelfde bevoegdheid en hetzelfde recht van initiatief. Geen enkel reglement van algemene orde zal in voege treden zonder gestemd te zijn door deze twee lichamen. Zij vormen om zo te zeggen de Kamer en de Senaat van de Belgische hondensport. Zij hebben het gezag over ruim 350 clubs: speciaalclubs, africhtingsclubs, provinciale kynologische verenigingen, speurdersclubs, hondenscholen, enz..., die alles samen zowat 65.000 leden tellen.


* SECTIES VAN DE vzw VdA-AdD asbl

Sectie 1A : Fok van waak- en verdedigingshonden
Secretaris : Daniel THIBAUT, Av. De Smet de Nayer 2/24, 5000 NAMUR; Tel+fax: 081/41.47.01 -

Sectie 1B : Gebruik van waak- en verdedigingshonden (Belgisch Programma)
Secretaris : F. SEYNHAEVE, Voskensstraat 67, 8930 MENEN, Tel 056/51.06.98
Adjunct-Secretaris : T. SION, Rue Bazile 6, 4670 BLEGNY; Tel. 04/387.58.08

Sectie 1C : Speur- en gebruikshonden.
Secretaris : A. VAN DEN BOSCH, Hertendreef 6, 2990 WUUSTWEZEL; Tel. + Fax: 03/321.61.50

Sectie 1D : Gebruik van waak- en verdedigingshonden (Mondioring)
Secretaris : M. DE BUCK, Louis Cloquetstraat 14, 9000 GENT; Tel 09/228.92.53

Sectie 2 : Fok en gebruik van jachthonden
Secretaris : F. DENAYER, Rue d'Ecaussinnes 55 - 7062 NAAST (Soignies). Tel/fax: 067/49.17.45.

Sectie 3 : Fok van gezelschapshonden.
Secretaris : Mr. DE GROOTE André, Stropstraat 53, 9000 GENT, tel. 09/221.55.98.

Sectie 4A : Tentoonstellingen
Secretaris : W. VAN DEN BROECK, De Dalen 40, 2275 WECHELDERZANDE, tel. + fax : 03/312.20.82

Sectie 4B : Gehoorzaamheidsprogramma voor alle honden
Secretaris : J. VANLERBERGHE, Processieweg 13, 8810 LICHTERVELDE, Tel 051/72.40.59

Sectie 4C: Agility programma voor alle honden
Secretaris: Rony GILISEN, Kriekelstraat 62, 3520 ZONHOVEN; Tel.011/ 82.54.94 - Fax:011/ 82.54.94 -

Sectie 5: Diverse disciplines (Schapendrijven - Flyball - Dog Dancing - Show Handling en
Show Training - Wandelingen - Mushing - Canicross)
Secretaris: Roger DICTUS, Lage Kaart 415, 2930 BRASSCHAAT; Tel.03/651.30.37


Commissie der Windhondenrennen (toegewezen aan de K.M.S.H.)
Secretaris: de Heer Henk HENDRICKS, St Hubertusplein 14, 3290 SCHAFFEN; Tel.: 0495/ 13.41.16

Geen opmerkingen:

Een reactie posten