vrijdag 29 augustus 2014

Lhasa Apso foklijnen


Door tijd is er heel wat verwarring geweest over de termen "full of Straight Hamilton", "Tibetaanse lijnen" en de lijnen met "de Shih Tzu invloed". Hieronder volgt een uitleg.

Full Hamilton


De Full Hamilton of Straight Hamilton lijnen ontstonden toen Suydham Cutting (Hamilton kennel in de Verenigde Staten) naar Tibet ging en de 13e Dalai Lama ontmoette. Zij wisselden geschenken uit en uiteindelijk kregen de Cuttings 8 Lhasa Apso's van de Dalai Lama. Daarna importeerden de Cuttings 2 Lhasa Apso teven uit Shanghai, China. De namen van al deze Lhasa Apso's zijn:

 • Hamilton Bidgy (teef, Tibet)
 • Hamilton Tsingtu (teef, Tibet)
 • Pehma (teef, Tibet)
 • Hamilton Chusul (reu, Tibet)
 • Hamilton Sarong (reu, Tibet)
 • Tundu (reu, Tibet)
 • Hamilton Tsaring (reu, Tibet)
 • Le (reu, Tibet)
 • Shanghai (teef, Shanghai)
 • Lhassa (teef, Shanghai)

Shanghai was eigendom van Mrs EJ Barber, en Lhassa was eigendom van Mr H Catlin. Beiden kregen nestjes puppies in de Hamilton kennel dus aannemelijk is dat de Cuttings deze teven leenden voor hun fokprogramma. Niet alle van bovengenoemde Lhasa Apso's werden gebruikt voor de fokkerij; Pehma heeft nooit een nestje pups gehad. Tsingtu heeft maar één nestje gehad wat teruggevonden kan worden in het Amerikaanse stamboek, en met geen van haar pups is ooit gefokt.


Tibetaanse lijnen


Er zijn verschillende lijnen welke in de Tibetaanse categorie vallen. De Tibetaanse lijnen zijn voortgekomen uit Lhasa Apso's welke geïmporteerd werden vanuit de Himalaya's en welke alleen gebruikt werden in combinatie met Lhasa's van Tibetaanse kom af. De Engelsen importeerden ook Lhasa's vanuit Tibet en Nepal. Deze vallen onder de noemer Tibetaans, maar zijn niet Full of Straight Hamilton. Hieronder volgen de namen van de eerste bekende importen.


Gloria Fowler (Everglo Kennel in de Verenigde Staten) importeerde Cotsvale Meeru (reu) vanuit Engeland welke afstamt van Tibetaanse importen.
Mrs. Albertram McFadden (Lui Gi kennel in de Verenigde Staten) importeerde Chumpa of Furzyhurst (reu) vanuit Engeland, welke ook afstamt van Tibetaanse importen.

Veel later importeerden een aantal fokkers Lhasa Apso's vanuit de Himalaya's om de genetische basis te verbreden. Hier volgt een overzicht:

Gerald D'aoust (Dharmapala Kennel in Canada) kreeg Lhasa Apso's toen hij een pelgrimstocht naar Nepal en India maakte. Gerald kreeg deze Lhasa's van Lama Gyan Yeshe. Deze mooie Lhasa's zijn zeer rastypisch en vertonen een enorme gelijkenis met de Lhasa Apso's van de Whigham Kennel in India.
Mumta Khanna (Whigham kennel in India), welke in juni 2000 overleed, erfde haar Lhasa's van haar ouders en oom. Haar vader en oom maakten deel uit van het leger van India wat assisteerde bij de vlucht van de verbannen Dalai Lama naar India. Beiden kregen een koppeltje Lhasa Apso's. Deze Lhasa's vormen de basis van de Whigham kennel.
Kerstin Handrich en Gertie Bracksieck (Traschi Deleg Kennel in Duitsland) lukte het om een teef te importeren na een reis naar de Himalaya's.
Inge Panitz (Zwitserland) kreeg een Lhasa kado van de Koninklijke familie van Bhutan. Later, importeerde zij samen met Gerrti Bracksieck nog een Lhasa Apso vanuit Bhutan.

De Shih Tzu invloed

Halfweg de jaren 50 stuurden Engelse fokkers 7 Shih Tzu's naar de Verenigde Staten welke door de American Kennel Cub als Lhasa Apso's ingeschreven werden in het stamboek. Later ontdekte men dat deze honden Shih Tzu's waren. Omdat deze honden al ingezet waren voor de fokkerij werd besloten het hierbij te laten, maar latere Shih Tzu importen werden niet meer geregistreerd als Lhasa Apso's. In de stambomen van een Full/Straight Hamilton of Tibetaanse lijn zul je deze 7 honden nimmer aantreffen. De Lhasa Apso's waarbij we één of meerdere van deze 7 honden in hun stamboom aantreffen hebben de zogenaamde Shih Tzu invloed. De geïmporteerde Engelse Shih Tzu's zijn:

 • Mai-Ling of Boyden (teef)
 • Fardale Fu Ssi (teef)
 • Yay Sih of Shebo (teef)
 • Linyi of Lhakang (teef)
 • Lindi Lu of Lhakang (teef)
 • Wuffy of The Mynd (teef)
 • Kota Tang (teef)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten